Schademelding

Om een indicatie van de te verwachten reparatiekosten te krijgen is het noodzakelijk om de schade nauwkeurig vast te stellen. Wordt de schade opgegeven aan een verzekeringsmaatschappij dan moeten er een schaderapport en schadecalculatie worden opgemaakt. Uiteraard kunnen wij dit geheel voor u verzorgen zodat uw auto er weer keurig bij staat.

Een schade-expert van de verzekeringsmaatschappij beoordeelt het rapport en de calculatie voordat werkelijk tot reparatie kan worden overgegaan. Niet altijd hoeft de expert daarvoor ter plaatse aanwezig te zijn. 

Demontage en uitdeuken

Voordat met het herstel van de schade kan worden begonnen, worden eerst de beschadigde onderdelen gedemonteerd en de te vervangen onderdelen besteld. Het herstel omvat het vervangen van onderdelen maar ook het eventueel plaatwerken of uitdeuken van plaatdelen. Ook kunststofdelen zoals bijvoorbeeld bumpers kunnen worden hersteld en hoeven niet altijd te worden vervangen. Het is zelfs mogelijk om plaatdelen uit te deuken zonder dat deze daarna gespoten hoeven te worden: het zogenaamde uitdeuken zonder spuiten.

Indien noodzakelijk wordt het voertuig op de richtbank gericht.

Voorbewerken en spuiten

Voordat de auto naar de spuiterij gaat worden de delen die niet worden gespoten afgeplakt. Vervolgens worden de vervangen of beschadige onderdelen voorbewerkt en gespoten met een grondlaag.

De vakkennis van onze spuiter, welke ondersteund wordt door het computergestuurde verfmengsysteem zorgt er voor dat de juiste kleur voor de te spuiten onderdelen wordt vervaardigd. In de spuitcabine worden de onderden van een nieuwe laklaag voorzien. Waanders Autoschadeherstel maakt gebruik van watergedragen lakken die het millieu sparen.